De stichting DISK is opgericht in 1995 om Nederlandse taal- en cultuurlessen te verzorgen in Kenia aan kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond die opgroeien buiten Nederland.

De lessen worden wekelijks gehouden in relatief kleine combinatiegroepjes door Nederlandse docenten voor zowel primair onderwijs vanaf groep 3 als voortgezet onderwijs.

Leerlingen kunnen ook Nederlands kiezen als onderdeel van hun IB diploma, mits voldoende onderwijs in de moedertaal is gevolgd. Er zijn twee mogelijkheden: Dutch B of Dutch Language and Literature.

Locaties

In 2019-2020 werd Nederlands onderwijs aangeboden op vier locaties:

 • Braeburn School
 • Braeburn Garden Estate
 • Hillcrest Secondary School
 • International School of Kenya

Vanwege COVID-19 werden de lessen vanaf maart 2020 digitaal aangeboden. Deze vorm vervolgen we tot december 2020, tenzij de scholen eerder opengaan.

Themadagen 2022/2023

 • 10 september 2022: welkom voor ouders en leerlingen
 • 29 oktober: po – kinderboekenweek special met het thema: Gi-ga-groen!
 • 12 november: vo Insectipro?
 • 3 december: Sinterklaasfeest
 • 18 februari: po&vo met ouders Schaatsen bij Panari Hotel
 • 6 mei: Koningsspelen

Aanmelden en tarieven

Neem contact op met Marij van Bommel voor informatie over de tarieven. De Schoolgids bevat alle relevante informatie.

Nederlands onderwijs in Kenia

Nairobi heeft twee vormen van Nederlands onderwijs. De Stichting Disk geeft Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen op internationale scholen, vanaf 6 jaar tot aan het eindexamen. Daarnaast heeft Nairobi een Nederlandse school die tweetalig basisonderwijs aanbiedt volgens het IPC curriculum. De Nederlandse school en Disk zijn gescheiden entiteiten, maar werken uiteraard samen waar dat kan.

Opleiden tot examens

Er zijn meerdere examens die toegang kunnen geven tot Nederlandstalig hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Met DISK kan gesproken worden over de weg naar een van deze examens. In principe kan DISK tot alle drie de examens opleiden, afhankelijk van de vraag. Deze drie examens zijn:

 • Certificaat NT2
  Dit is een certificaat dat in principe bedoeld is voor anderstaligen die Nederlands leren om daarmee te kunnen studeren. Voor sommige Nederlandstalige leerlingen die in het buitenland school hebben genoten kan dit een oplossing zijn
 • Staatsexamen
  Dit is het schoolexamen dat scholieren in Nederland krijgen en dat ook toegang geeft tot hoger onderwijs in Nederland
 • Instellingseigen toets
  Sommige instellingen organiseren hun eigen taaltoets. Deze toets kan bestaan naast andere examenvormen.

Niet alle instellingen accepteren alle examenvormen. Leerlingen en ouders kunnen de mogelijkheden bespreken met de instelling waar ze van plan zijn te studeren.